مراکز جامعه معلولین ایران
 
 
فروردين 1398

2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
31
 
 
  خبرنامه شماره دو صندلی چرخدار- سیزده اسفند نودو هفت
دومین همایش ملی توسعه فناوری صندلی چرخدار در تاریخ دوم بهمن ماه1397 برگزار شد .
1397/12/15
  خبرنامه شماره یک صندلی چرخدار
اولین نشست کمیته عالی تحقیقات و آموزش بهبود کیفیت صندلی چرخدار در تاریخ پنجم اسفند 1397 در ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات ساختمان غدیر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد .
1397/12/15