مراکز جامعه معلولین ایران
 
 
فروردين 1398

2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
31
 
 
نصب اولین نمونه پاساژ استاندارد معلولان در سطح شهر تصاویر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مسئول واحد عمران منطقه بافت تاریخی شهرداری  گفت: اولین نمونه پاساژ استاندارد معلولان در سطح شهر یزد توسط منطقه بافت تاریخی شهرداری نصب شد.

رمضانخانی افزود: این نمونه که به روزترین وکاربردی ترین نوع پاساژ معلولان است برای عبور معلولان وپیاده رو وجلوگیری از عبور وسایل نقلیه طراحی شده و در محل ورودی گذر امامزاده سهل ابن علی نصب شده است.

   1397/3/23 12:05